Kurs na licencję maszynisty (STACJONARNY)

 

Rodzaj szkolenia: stacjonarny - zajęcia od poniedziałku do piątku

Czas trwania: 38 dni (240 godzin – teoria, 58 godzin - zajęcia praktyczne)

Miejsce szkolenia: "CS NATURA TOUR” Sp. z o.o., ul. Minerska 16, 04-506 Warszawa

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem i egzaminem z:

·technologii kolejowych, w tym przepisów bezpieczeństwa i eksploatacji
·zagrożeń związanych z eksploatacją oraz różnych środków stosowanych do ich zwalczania
·sposobów funkcjonowania kolei,
·sposobów funkcjonowania pociągów, ich składów oraz wymogów technicznych wobec zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i towarowych oraz innego rodzaju taboru.

 Wymagania wstępne od uczestników szkolenia: 

1.Nie był karany na przestępstwo umyślne.
2.Ukończone 20 lat.
3.Wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe.
4.Spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne niezbędne do uzyskania licencji maszynisty.
5.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 Absolwenci otrzymują: 
·Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy przystępują do egzaminu testowego (test jednokrotnego wyboru) i po jego zdaniu otrzymują „Świadectwo zdania egzaminu niezbędnego do uzyskania licencji maszynisty”.

  Cena szkolenia obejmuje: 

  • przeprowadzenie zajęć teoretycznych,

  • przeprowadzenie zajęć praktycznych,

  • materiały szkoleniowe,

  • zorganizowanie oraz przeprowadzenie egzaminu,

  • wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz świadectwa zdania egzaminu.

 Cena: kontakt telefoniczny

 Dodatkowo oferujemy:

     usługi gastronomiczno-hotelarskie – ceny preferencyjne

 

 

Biuro Usług Szkoleniowych: Agnieszka Markowska-Mrozek (22) 39 23 615
                                                     Jolanta Dudelewicz (22) 39 23 600
                                                     Sławomir Spałek (22) 39 23 633
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now