Kurs na licencję maszynisty (STACJONARNY)

 

Rodzaj szkolenia: stacjonarny - zajęcia od poniedziałku do piątku

Czas trwania: 38 dni (240 godzin – teoria, 58 godzin - zajęcia praktyczne)

Miejsce szkolenia: "CS NATURA TOUR” Sp. z o.o., ul. Minerska 16, 04-506 Warszawa

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem i egzaminem z:

·technologii kolejowych, w tym przepisów bezpieczeństwa i eksploatacji
·zagrożeń związanych z eksploatacją oraz różnych środków stosowanych do ich zwalczania
·sposobów funkcjonowania kolei,
·sposobów funkcjonowania pociągów, ich składów oraz wymogów technicznych wobec zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i towarowych oraz innego rodzaju taboru.

 Wymagania wstępne od uczestników szkolenia: 

1.Nie był karany na przestępstwo umyślne.
2.Ukończone 20 lat.
3.Wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe.
4.Spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne niezbędne do uzyskania licencji maszynisty.
5.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 Absolwenci otrzymują: 
·Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy przystępują do egzaminu testowego (test jednokrotnego wyboru) i po jego zdaniu otrzymują „Świadectwo zdania egzaminu niezbędnego do uzyskania licencji maszynisty”.

  Cena szkolenia obejmuje: 

  • przeprowadzenie zajęć teoretycznych,

  • przeprowadzenie zajęć praktycznych,

  • materiały szkoleniowe,

  • zorganizowanie oraz przeprowadzenie egzaminu,

  • wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz świadectwa zdania egzaminu.

 Cena: kontakt telefoniczny

 Dodatkowo oferujemy:

     usługi gastronomiczno-hotelarskie – ceny preferencyjne

 

 

Biuro Usług Szkoleniowych: Agnieszka Markowska-Mrozek (22) 39 23 615
                                                     Jolanta Dudelewicz (22) 39 23 600
                                                     Sławomir Spałek (22) 39 23 633