Kurs na licencję maszynisty (WEEKENDOWY)

Rodzaj szkolenia: weekendowy - zajęcia w soboty i niedziele
Czas trwania: 30 dni (240 godzin – teoria, 58 godzin - zajęcia praktyczne)
Miejsce szkolenia: "CS NATURA TOUR” Sp. z o.o., ul. Minerska 16, 04-506 Warszawa


Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem i egzaminem z:
•    technologii kolejowych, w tym przepisów bezpieczeństwa i eksploatacji
•    zagrożeń związanych z eksploatacją oraz różnych środków stosowanych do ich zwalczania
•    sposobów funkcjonowania kolei,
•    sposobów funkcjonowania pociągów, ich składów oraz wymogów technicznych wobec zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i towarowych oraz innego rodzaju taboru.


 Wymagania wstępne od uczestników szkolenia: 
1.    Nie był karany na przestępstwo umyślne.
2.    Ukończone 20 lat.
3.    Wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe.
4.    Spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne niezbędne do uzyskania licencji maszynisty.
5.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.


  Absolwenci otrzymują: 
•    Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia


Po ukończeniu szkolenia uczestnicy przystępują do egzaminu testowego (test jednokrotnego wyboru) i po jego zdaniu otrzymują „Świadectwo zdania egzaminu niezbędnego do uzyskania licencji maszynisty”.


  Cena szkolenia obejmuje: 
•    przeprowadzenie zajęć teoretycznych,
•    przeprowadzenie zajęć praktycznych,
•    materiały szkoleniowe,
•    zorganizowanie oraz przeprowadzenie egzaminu,
•    wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz świadectwa zdania egzaminu.


 Cena: kontakt telefoniczny


 Dodatkowo oferujemy:
     usługi gastronomiczno-hotelarskie – ceny preferencyjne

Biuro Usług Szkoleniowych: Agnieszka Markowska-Mrozek (22) 39 23 615
                                                     Jolanta Dudelewicz (22) 39 23 600
                                                     Sławomir Spałek (22) 39 23 633